Eye allergy

อันตราย โรคภูมิแพ้ขึ้นตา สาเหตุของโรค มีอาการอย่างไร วิธีดูแลรักษาให้ดีขึ้น

โลกของเราทุกวันนี้พัฒนาไปมาก เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น การรักษาโรคก็ทำได้ดีมากขึ้นด้วย โรคบางอย่างเราสามารถทำให้มันหายขาดได้แล้วในยุคนี้ แต่เชื้อโรคเองก็แปลกมันมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนทำให้คนสมัยนี้เหมือนจะแข็งแรงมากขึ้น แต่ไม่ใช่เลยกลับป่วยมากกว่าเดิม โรคยอดนิยมของคนสมัยนี้ก็คือ โรคภูมิแพ้ หากเป็นมากอาจจะลามจนถึงขั้นที่เรียกว่า โรคภูมิแพ้ขึ้นตาได้เลย โรคนี้เป็นอย่างไร

โรคภูมิแพ้ขึ้นตา

โรคภูมิแพ้ขึ้นตา หมายถึง โรคที่เกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆ รอบตัว ทีนี้อาการหนักมากจนลามไปถึงดวงตาของเรา โรคภูมิแพ้ขึ้นตามนี้มักจะเป็นบริเวณเยื่อบุตาขาวอักเสบ ลักษณะอาการจะเริ่มจากคันตา เคืองตา แสบตา แบบนี้ถือว่าไม่ร้ายแรงมาก แต่หากอาการหนักขึ้นถึงขั้นน้ำตาไหล เยื่อบุตาแดง(อาจจะเกิดจากอาการแพ้ หรือ การคันตาบ่อย , รุนแรงควบคู่กัน) หรือ ไวต่อการรับแสง (เจอแสงแล้วลืมตาไม่ได้ หรือ มองไม่เห็นชั่วขณะ) แบบนี้อันตรายมากต้องรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางโดยด่วน

สาเหตุของการแพ้

โรคภูมิแพ้นั้น ผู้ป่วยเองต้องจำขึ้นใจให้ได้เลยว่า ตัวเองนั้นแพ้อะไรเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองไปเจอสถานการณ์นั้น อาการแพ้จนเกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นตานั้น มีหลายสาเหตุแต่แบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม หนึ่งเป็นการแพ้ตามฤดูกาลอย่างเช่นแพ้อากาศ ฝุ่น เกสรดอกไม้ที่ออกตามฤดูกาล ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามสถานการณ์ สองแพ้สารเคมีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น ควัน เกสรดอกไม้ น้ำยา น้ำหมอ เครื่องสำอาง ขนสัตว์ หรืออะไรก็ตามที่เข้ามากระทบทั้งทางผิวหนัง อากาศ จนทำให้แพ้ สามแพ้คอนแทคเลนส์ อันนี้เกิดจากการใส่คอนแทคแล้วแพ้ตรงดูแลตัวเองด้วย

วิธีการรักษา

หากเรามีอาการภูมิแพ้ขึ้นตาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน ทางที่ดีควรไปพบจักษุแพทย์โดยตรงจะได้รับคำวินิจฉัยตรงจุดมากที่สุด ส่วนการรักษาภูมิแพ้ขึ้นตามีสองส่วน หนึ่งเราต้องจัดการพฤติกรรมตัวเองเสียใหม่ พยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ของตัวเองให้ได้มากที่สุด ยิ่งลดตัวแปรก็ยิ่งจะไม่แพ้ สองการรักษาตามอาการวิธีนี้แพทย์จะให้ยาทั้งยากิน ยาหยอดตา แบ่งออกเป็นสองกลุ่มยาหนึ่งกลุ่มยาสเตียรอยด์ ยากลุ่มนี้ดีลดอาการลงอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันอาจจะทำให้เกิดโรค อาการผิดปกติแทรกซ้อนขึ้นมาซ้ำได้อีก สองกลุ่มยาที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ กลุ่มนี้ลดอาการได้แต่ช้ากว่า ข้อดีคือไม่มีอาการแทรกซ้อน กับทนต่อสิ่งที่แพ้ได้มากขึ้น เอาล่ะใครที่รู้ตัวว่าเกิดอาการภูมิแพ้แล้วคันตา ขยี้ตาล่ะก็ ลองสำรวจตัวเองดูว่าเป็นอาการนี้หรือเปล่า