birth

เกิดมาเองโดยไม่ตั่งใจนั้นคือธรรมชาติ

ทุกๆ คนถามถึงกันว่าสิ่งที่เกิดมาบนโลกกว่าร้อยล้านปีมานั้นคืออะไรถามกันว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นควรไปเป็นคนสร้างบ้านคนอ้างว่าพระเจ้าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นมันคือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถามว่าธรรมชาติคืออะไรมันก็คือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเราริบๆ ตัวเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงหรือภูเขาทะเลต้นไม้อะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี่นั้นคือสิ่งที่มนุษย์นั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ เพราะสิ่งพวกนี้นั่นเกิดตามธรรมชาติที่มนุษย์นั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เพราะสิ่งพวกนี้มามีมากกว่าร้อยล้านปีมาแล้วก่อนที่จะมีการจดบันทึกว่ามีคนอยู่บนโลกซะอีกแต่ที่หน้าแปลกใจคือสิ่งของที่เกิดตามธรรมชาตินั้นไม่มีใครตอบได้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงแต่ที่แน่ๆ มันไม่เคยให้โทษเราเลยมีแต่ให้ความสุขให้ความบันเทิงแก่เราอีกต่างหากเพราะว่าสิ่งพวกนี้ตามธรรามชาตินั้นมีทั้งทั้งคุณและให้โทษจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวมนุษย์ปรับตัวทำให้เข้ากับธรรมชาตินั้นเองและอีกอย่างธรรมชาตินั้นยังสามารถเป็นที่ให้อาศัยแก่เราได้อีกและสัตว์ได้อีกและยังมีทั้งสิ่งของที่คนและมนุษย์ต้องการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่สร้างบ้านหรือสิ่งของที่สร้างที่พักหรือพวกยาสมุนไพรหรือพวกอาหารและของกินจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้นั้นสามารถเอาน้ำมาสร้างบ้านเรือนได้และต้นไม้ตามรากหญ้านั้นสามารถนำเอามาสร้างเป็นยารักษาตัวคนเองได้และสัตว์ป่านั้นเราก็สามารถเอานำกลับมาเป็นอาหารเพื่อใช้อยู่กันในชีวิตประจำวันอีกด้วยและธรรมชาตินั้นยังมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแฝงอีกด้วยคนในปัจจุบันนี้มักชอบไปถ่ายรูปในสถานที่หน้าเที่ยวและที่หน้าสนใจจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแก่งกะจานหรือทับถูเบิกหรือว่าจะเป็นผาแต้มที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสถานที่เที่ยวของประเทศไทย

ทุกๆ คนถามถึงกันว่าสิ่งที่เกิดมาบนโลกกว่าร้อยล้านปีมานั้นคืออะไรถามกันว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นควรไปเป็นคนสร้างบ้านคนอ้างว่าพระเจ้าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นมันคือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถามว่าธรรมชาติคืออะไรมันก็คือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเราริบๆ ตัวเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงหรือภูเขาทะเลต้นไม้อะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี่นั้นคือสิ่งที่มนุษย์นั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ เพราะสิ่งพวกนี้นั่นเกิดตามธรรมชาติที่มนุษย์นั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เพราะสิ่งพวกนี้มามีมากกว่าร้อยล้านปีมาแล้วก่อนที่จะมีการจดบันทึกว่ามีคนอยู่บนโลกซะอีกแต่ที่หน้าแปลกใจคือสิ่งของที่เกิดตามธรรมชาตินั้นไม่มีใครตอบได้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงแต่ที่แน่ๆ มันไม่เคยให้โทษเราเลยมีแต่ให้ความสุขให้ความบันเทิงแก่เราอีกต่างหากเพราะว่าสิ่งพวกนี้ตามธรรามชาตินั้นมีทั้งทั้งคุณและให้โทษจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวมนุษย์ปรับตัวทำให้เข้ากับธรรมชาตินั้นเองและอีกอย่างธรรมชาตินั้นยังสามารถเป็นที่ให้อาศัยแก่เราได้อีกและสัตว์ได้อีกและยังมีทั้งสิ่งของที่คนและมนุษย์ต้องการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่สร้างบ้านหรือสิ่งของที่สร้างที่พักหรือพวกยาสมุนไพรหรือพวกอาหารและของกินจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้นั้นสามารถเอาน้ำมาสร้างบ้านเรือนได้และต้นไม้ตามรากหญ้านั้นสามารถนำเอามาสร้างเป็นยารักษาตัวคนเองได้และสัตว์ป่านั้นเราก็สามารถเอานำกลับมาเป็นอาหารเพื่อใช้อยู่กันในชีวิตประจำวันอีกด้วยและธรรมชาตินั้นยังมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแฝงอีกด้วยคนในปัจจุบันนี้มักชอบไปถ่ายรูปในสถานที่หน้าเที่ยวและที่หน้าสนใจจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแก่งกะจานหรือทับถูเบิกหรือว่าจะเป็นผาแต้มที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสถานที่เที่ยวของประเทศไทย