สิบหกอำเภอที่มีวัดเยอะที่สุดในประเทศไทย

ถามว่าในปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ทางศาสนานั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองกรุงเทพหรือนอกตัวกรุงเทพนั้นเองแต่ที่ก็จะพูดได้เลยว่ามีทั่วทั้งประเทศแต่ก็จะว่าเลยก็ได้ว่าสถานที่ผักผ่อนทางจิตใจนั้นเองไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่สงบนั้นเองแต่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือสิบกอำเภอนั้นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเองพระเป็นสถานที่เดี่ยวในประเทศที่มีวัดและสถานที่ทางศาสนาเยอะที่สุดอีกด้วยเพราะว่าอะไรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตในตอนเก่านั้นยังเป็นเมืองหลวงครองประเทศไทยอีกได้พระสมัยก่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นถิ่นที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยอาหารยาและน้ำ เลยทำให้เป็นแหล่งที่ตั่งของกองทัพของไทยนั้นเองและก็ไม่หน้าจะแปลกใจว่าทำไมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นถึงจะมีวัดเยอะที่สุดในประเทศพระจากการที่สำรวจนั้นมีกากว่าหกพันกว่าวัดนั่นเองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าที่นั้นยังมีแหล่งและสถานที่เที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำอโยธยาและสวนบึงฉวาก และเมืองโบราณที่ทุกๆ คนหลายคนอยากมาดูว่าที่นั่นมีอะไรเลยมีแหล่งที่หน้าศึกษาเป็นอย่างมากเพราะจะได้รู้เกี่ยวกับประวัติของคนไทยในอดีตว่าเป็นยังไงอีกด้วยและวัดที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีเยอะอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นวัดหน้าพระเมรุเพราะวัดนี้คือวัดเดี่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ถูกกองทัพพม่าโจมตี เพราะว่าวัดเดี่ยวที่ไม่ถูกเผาและทำลายเพราะว่าวัดนี้นั้นมีการสร้างประตูทางเข้าทางออกแบบการป้องกันตัวเองอีกด้วยและยังไม่มีพม่าคนไหนสมารถเข้ามาทำร้ายได้เลยจากประวัติที่ได้เล่ากันมารุ่นสู่รุ่นของไทยนั้นเอง แต่ก็ไม่หน้าเป็นห่วงไปหลอกว่าทำไมสถานที่นั้นถึงไม่ถูกทำลายเป็นเป็นสถานที่เคารพนับถือทางจิตใจอีกด้วยของผู้คนประประชาชนนั้นๆ อีกด้วยและจนถึงปัจจุบันนี้วัดนั้นก็ยังอยู่อย่างสวยงามและมีคนไปเยี่ยมชมอย่างมาก