ข้าไม่ใช่ลูกนายพลข้ามันก็แค่พลทหาร

ถ้าถามถึงกันมากในปัจจุบันว่าใครคือผู้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเวลายามประชาชนหลับนอนก็จะเป็นใครไปเลยไม่ได้นอกจากทหารตำรวจในไทยครับแต่ถ้าจะให้ดีทหารจะมีการทำงานที่เข้มงวดมากกว่าเพราะว่าได้รับการฝึกอย่างทรหดอดทนและได้ฝึกอย่างที่คนปกติแถบจะไม่สามารถฝึกได้เลยระยะเวลาการฝึกนั้นสามเดือนติดที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั้นถ้าเป็นคนปกติถ้าไม่มีใจแนวแน่ก็ไม่สามารถฝึกได้ผ่านเป็นได้เพราะว่าต้องอดทนกับการเป็นอยู่การกินและสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนแดดลมน้ำทะเลหรืออะไรอีกหลายๆ อย่างและผู้ที่จบออกมานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นชายชาดทหารนักลบสายเลือดพันธ์ดุอีกด้วยเพราะว่าทหารพวกนี้นั้นจะได้รับการกระจายกำลังไปประจำการสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางตกใต้ตะวันออกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเขตแนวป้องกันความรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ผู้คนในประเทศกินนอนอยู่ได้นอนหลับถึงตัวเองไม่ได้หลับไม่นอนได้เถอะเพราะเค้าคือผู้เสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วยแต่เขาก็เกียรติซึ่งศักดิ์ศรีชายคนหนึ่งที่ได้การรักและนิยมชมชอบจากประชาชนคนทั่วอีกด้วยและเขาเองต้องมีหน้าที่คอบสอดส่องระวังภัยความปลอดภัยตามชายแดนการเชื่อมต่อระหว่างประเทศตรวจจับการค้าอาวุธการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์อีกด้วยของพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่หน้ามีหรือหน้าเกิดขึ้นเลยเลยจึงทำให้มีการก่อตั่งกองกำลังเสือหมอบแมวเซาขึ้นมาเพื่อค่อยแอบรอบเข้าไปตรวจสอบและการแฝงตัวเข้าไปนั้นก็เป็นอันตรายอย่างมากถ้าถูกจับได้ก็คือตายสถานเดี่ยวเลยต้องเป็นการทำอย่างชำนาญและต้องทำกันอย่างเงียบๆ เพื่อแลกกับความสุขของคนในประเทศไทยอีกด้วยแต่พวกเค้าก็ไม่เคยบ่นเลยสักคำทำเพราะรักสยามประเทศของเรานั้นเองไม่ตัวตายกายสิ้นขอรักษาชาติไว้ให้อยู่กับคนรุ่นหลังต่อไปรุ่นสู่รุ่น